VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSENHAGA!

Rosenhaga är ett bostadsområde lokaliserat till Rosenhagavägen i  de norra delarna av Skövde. Området består av 13 hus som innehåller 189 lägenheter.

AKTUELLT


Föreningsstämman 28 nov -19
Namn på styrelsen, valberedning och revisor kan du läsa mer om på sidan Kontakt.

Husfrid
Du känner väl till att det skall vara "husfrid" alla dagar mellan kl 22:00-06:00? Läs mer på sidan Störningar.